Hreflang Oluşturma Aracı

HREFLANG OLUŞTURUCU (GENERATE)

Hreflang nedir?

Hreflang, birçok dilde hizmet veren bir web sitesinin hedef kitlesine uyan doğru dil seçeneğine ulaşmasını sağlamak olarak tanımlanabilir.

Hreflanglar daha çok kelimelerin arandığı arama motorları tarafından okunur ve web sitesini yönetenler tarafından oluşturulur. Arama motorlarının kullanabileceği standartlarda hreflanglar yapmak büyük bir öneme sahiptir. Doğru amaca ulaşmak için hreflang etiketi adı verilen etiketler kullanılmaktadır.

Hreflang etiketi nedir, nasıl oluşturulur?

SEO hizmetinde herflanga eşdeğer kavram ise uluslararası hedefleme olarak kabul edilmektedir. Uluslararası hedefleme de içeriğin doğru kitleye ulaşmasını sağlamak için iki tür sistem kullanılmaktadır.

Bunlardan birincisi URL düzeyinde hedefleme sistemi, ikincisi ise site genelinde hedefleme sistemidir. URL düzeyinde hedefleme sisteminde sayfa düzeyinde işaretleme, site haritaları ve http üst bilgileri düzenlemesi yapılır. Sayfa düzeyinde işaretleme yaparken, hreflang etiketi olarak <link rel=”alternate” hreflang =”x” href=”alternateURL”> etiketini kullanmak faydalı olacaktır. Daha da iyi bir işaretleme yapılmak isteniyorsa diller ve ülkeler arasında bir çeşit eşleştirmeler yapmak da iyi bir yöntem olabilir. Site genelinde yapılan hedeflemeler de ise site belirlenmiş bir alana ve dile hizmet verecek şekilde yapılandırılır.

Hreflang oluştururken bazı hususlara da özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan başlıcaları;

  • kendine ait bir dili olmayan ülkeler kullanmak,
  • geçerliliği olmayan ülke ve dillerin kodlarını kullanmak,
  • dil (örneğin; TR-tr) ve ülkelerin kodları girilirken tire işareti yerine alt çizgi imgesini kullanmaktır.