Çekiliş Düzenleme

ÇEKİLİŞ ARACI

Çekiliş kampanyası, sadakat oluşturmak, ticaret büyüklüğünü arttırmak gibi amaçlarla yapılıp kampanya düzenlemek, kampanyaya katılanlar arasından kura çekip, kurada çıkanları ödüllendirmek anlamına gelmektedir. Tüm çekiliş ve piyangolar için Milli Piyango idaresinden izin alınmalıdır. MPİ’den izin alınmadan yapılan kampanya sahipleri suç işlemiş sayılırlar.

Çekiliş Kampanyası nasıl düzenlenir

Kampanyanın başlama tarihinden 15 gün önce tüm izinlerin alınması gerekir. Kampanya planlanmalı, gerekli belgeler toplanmalı, verilecek hediyeler belirlenmelidir. Duyurular, gazeteler gibi medya imkânlarıyla yapılacak işler önceden halledilmelidir. Ardından izin beklenmelidir.

Çekiliş yapmak için Milli Piyango idaresine minimum 2000 lira + KDV ödenmek zorundadır. Çekilişte dağıtılacak ikramiye bedelinin %2’si 2 bin liradan az ise 2 bin lira, fazla ise %2 hangi miktara karşılık geliyorsa o kadar ödeme yapılmak zorundadır. Ayrıca 18 yaşından küçük olanların çekiliş düzenleyemediklerini ve çekilişlere katılamadıklarını da unutmamak gerekir.

Çekiliş kampanyası düzenlemek için;

İzin belgesi, 2000TL + KDV’den az olmamak üzere ödeme yapıldığına dair dekont, teminat mektubu, imza sirküleri, noter onaylı yönetim kurulu kararı, (kampanya yardım amaçlı ise bu belge gereklidir, ticari kampanyalarda gerekmez.) sabıka kaydı belgesi, fatura, tapu, fiş vb. evraklar, gazeteden alınacak yazı gibi belgeler gereklidir.

Çekiliş kampanyasında taahhüt edilen hediyelerin verilmesi gerekir. Çekilişi kazananlara bu hediyeleri vermediğiniz takdirde hem MPİ tarafından idari ceza alırsınız hem de size yaptırım uygulanır.