E-Ticaret Firmalarının Dikkatine: Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Tebliğ Yayınlandı

E-Ticaret Firmalarının Dikkatine: Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Tebliğ Yayınlandı

E-ticarette dikkat edilmesi gerekenlerin başında tüketicilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanılması yer almaktadır. Bu bakımdan ülkemizdeki temel hukuki norm 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur.

İçindekiler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurulan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ilgili kanunda yer alan düzenlemelerin uygulanabilirliği açısından düzenleyici idari işlem türleri olan tebliğler ile veri sorumlularının sorumluluklarına dair düzenlemeler getirmektedir. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesinde yer alan Aydınlatma Yükümlülüğüne ilişkin 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ yürürlüğe girmiştir.

Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. ve 11. Maddelerinde yer alan temel hukuki normlar baz alındığında kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi durumunda;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temcilsinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenecek olan verilerin kimlere ve ne amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi ve yöntemi,
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediği,
 • Kişisel verileri işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep edebileceği,

gibi konularda bilgilendirilme yapılması gerekmektedir. Bu bilgilendirme aydınlatma yükümlülüğü olarak kanunda ve ilgili tebliğde yer almaktadır.

E-ticaret firmalarının verileri işlerken oldukça dikkat etmesi ve aydınlatma yükümlülüğü dahilinde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Satış, tanıtım ve kargolama işlemleri için birçok kişisel veri işlemesi yapan E-ticaret firmaları kanunda yer alan bu maddeler doğrultusunda dikkat etmek ve kişisel verilerin işlenmesi hususunda tüketicilere gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür. Aksi durumda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 18 gereğince aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar para cezası öngörülmektedir. Bu bakımdan çok fazla kişisel veriyi bünyesinde barındıran E-ticaret firmalarının verileri işlerken oldukça dikkat etmesi ve aydınlatma yükümlülüğü dahilinde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Aydınlatla Yükümlülüğü Nasıl Gerçekleştirilir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan aydınlatma yükümlülüğünün nasıl gerçekleştirileceğine dair usul ve esaslar 10.03.2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Bu bağlamda;

 • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi talebe bağlı olamaz. Veri işleyen veri sorumlusu bunu direkt olarak yapmakla mükelleftir.
 • Her yeni veri işlenmesi esnasında ilgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı kalarak aydınlatma yükümlülüğü gerçekleştirilmelidir.
 • Kişisel veri işleme amacı değiştiği takdirde, veri işlenmesinden hemen önce ilgili kişi bilgilendirilmelidir.
 • Kişisel verileri işleyen veri sorumlusunun her biriminde veriler farklı şekilde işlendiği durumlarda her birim için aydınlatma yükümlülüğü ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir.
 • Aydınlatma yükümlülüğünün yapılıp yapılmadığına dair ispat yükümlülüğü kişisel veri işleyen veri sorumlusuna aittir.
 • Son olarak; aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken anlaşılır olmayan muğlak ifadelerden kaçınılmadır. Veri işleme amacının bilgilendirilme işlemi açık ve sade bir dil kullanılarak yapılmalıdır.

BU SAYFAYI PAYLAŞ

BU YAZIYI PUANLA

(0 Oy . Ortalama Puan : 0 )
YORUMLAR

Bu yazı için herhangi bir yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın

SİZ DE YORUM YAZIN

1eed20 Captca Değiştir